Klik di sini untuk kembali ke halaman hadapan http://rosmah.blogspot.com

Monday, May 12, 2008

Cerita Dalam Bahasa Banjar

Maling Mati di Higa Rumah

Ada tiga ikung maling handak mencuntan di rumah urang. Inya mahimtip sudah bajam-jam balukup kanyamukan di balakang rumah, manunggui urangnya guringan, tapi urang nang ditungguinya ini kada mau guring-guring, cakikikan haja tatawaan mulai hintadi, "Hanyar bakakawinan kalu" ?, ujar maling nang dibalakang, babisik. "Kita musti cari akal, manggawi urang rumah ini", ujar nang di tangah. "Kaya apa akal ikam ?" nang di muka batakun. " Ikam badua cari bigi "Timbatu Hanau" nang masih anum diparak sini. Bigi Timbatu Hanau itu, ikam ramdam kaina dipabanyuan dapur itu, Inya nang di rumah itu pasti pang kaina babasuh lawan banyu nang ta campur gatah timbatu itu, biar inya marasakan kegatalan amun kana." Ujar maling ditangah nang pinamaharati, manggurui.

Kada lawas rancana itu dilaksanakannya. Dasar babanaran, kaduanya pangatin hanyar itu babasuh kacipuk-kacipuk di pabanyuan itu. "Nah tunggui satumat lagi" ujar maling nang hanyar ma-andaki timbatu tadi.

Babaya masuk, si urang rumah ini mulai marasa kagatalan. "Umai gatalnya, kana alirgi apa aku ini" ujar nang bini sambil manggaru-garu tampahanya. "Sama lawan diaku, kalu kaya itu, aku gin kagatalan jua ini, maka liwar gatalnya" ujar nang laki kada kalah sangitnya manggaru rudalnya sampai bahabang-habang.

Muyak nang bini manggaru. Pa-ampihannya diambilnya babat pinggang dilamari, dikarutnya hujung babat sabalah diturus tawing kanan, sabalahnya lagi diturus tawing kiwa, pas nang kaya tali kakanankan main tali itu, lalu dilingkangi nang bini tali itu, lalu sruuut ... kamuka, sruuut ....ke belakang ... sruut kamuka .. sruut ke belakang, terus saja kaya itu pina kada tahu-tahu.

Si maling nang batiga tadi, mahimtim dilubang tawing sambali babanyuan mata manahan tawanya. malah nang badua kada katahanan lagi lalu lari maninggalakan, nang saikung tatinggal kada kawa lari, sakalinya mati saurangan, manahani tawanya.


Kredit : suryadi dari Banjar Internasional ( http://www.geocities.com/tuhalus )

0 comments: