Klik di sini untuk kembali ke halaman hadapan http://rosmah.blogspot.com

Sunday, June 15, 2008

Cara Mengurai Simpulan Dosa

Terpikat dengan pesanan Imam Al-Ghazali dlm buku Bimbingan Hidup Mukmin.

Ada empat perkara yang berguna utk mengurai simpul dosa dan dapat membawa manusia untuk MENINGGALKANNYA, iaitu :

Pertama : Mengingat ayat-ayat Al-Quran yang emngancam orang-orang yang berdosa dan derhaka, begitu juga khabar dan atsar yang mencela perbuatan maksiat dan memuji orang-orang yang taubat.

Kedua : Cerita-cerita para Nabi A.S. dan salaf yang soleh dan musibah-musibah yang ditanggung mereka oleh kerana dosanya. Cerita sebegini patut banyak diperdengarkan kepada mereka yang bergelimang dengan dosa agar tergerak hati mereka untuk bertaubat.

Ketiga : Hukuman yang cepat datangnya didunia ini bergantung atas dosa, dan tiap-tiap musibah yang ditimpakan kepada seseorang adalah sebab kejahatan yang dilakukan. Orang yang taat itu memperoleh kenikmatan yang menjadi haknya sebagai pembalasan atas taatnya dan sebagai taufik syukurnya. manakala bala bencana yang dialami adalah sebagai kifarat bagi dosanya dan tambahan bagi kenaikan tingkatnya.

Keempat : Memperingatkan hukuman atas tiap-tiap dosa yang dikerjakan seperti meminum arak, berzina, mencuri dan sebagainya.

Apabila hatinya sedar maka timbullah rasa TAKUT.
Apabila kuat perasaan TAKUT, maka dgn pertolonganNya, maka mudah baginya bersifat sabar
Barangsiapa yang memberikan dari hatinya perhatian yang benar dan rasa takut dan bertakwa,
Kemudian dia menunggu pahala dan mempercayai kebaikan ,
Maka Allah S.W.T. akan memberikannya kaya dan mendustakan kebaikan, maka Allah akan memberikan kesempitan.

Tidak berguna segala kesenangan dunia manakala dia telah binasa dan mati.

0 comments: