Klik di sini untuk kembali ke halaman hadapan http://rosmah.blogspot.com

Saturday, September 10, 2011

SENARAI TUGAS KETUA PANITIA MATA PELAJARAN


SENARAI TUGAS KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
1. Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang kemaskini.
2. Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran tahunan, penggal dan mingguan.
3. Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata pelajaran.
4. Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia dihantar ke pihak pentadbir sekolah.
5. Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan untuk AJK jadual waktu.
6. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya.
7. Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan-bahan rujukan untuk Pusat Sumber Sekolah.
8. Menentukan penggunaan alat antu mengajar, kaedah-kaedah pembelajaran terkini.
9. Penyelaras menyediakan soalan-soalan peperiksaan/ujian dan pemeriksaan kertas jawapan
10. Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke bilik cetak.
11. Menganalisis keputusan peperiksaan/ujian bulanan bagi mata pelajaran berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki.
12. Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan.
13. Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancang oleh pihak sekolah.
14. Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada ahlinya apabila diperlukan.
15. Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran PPD, JPN, Kementerian Pendidikan dan lain-lain.
16. Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik.Membantu menyediakan data-data/maklumat mengenai mata pelajaran yang berkenaan untuk dipamerkan di bilik gerakan.
17. Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi mata pelajarannya.
18. Membantu guru kanan mata pelajaran membuat pemantauan P&P.
19. Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian pelajar bagi peperiksaan dalaman dan UPSR.
20. Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat-alat antu mengajar diselenggarakan dengan baik.

0 comments: